Έως σήμερα τα χρησιμοποιημένα χαρτιά τουαλέτας είναι μάλλον κάτι που κανείς δεν θέλει να σκέφτεται - πολύ περισσότερο κανείς δεν διανοείται να τα θεωρήσει ως αξιοποιήσιμο πόρο.  
 
Ολλανδοί επιστήμονες προτείνουν το «Energy Technology» όχι μόνο λόγο περιαυτολογικής προστασίας άλλα και επειδή το ρεύμα που θα παράγεται θα έχει παρόμοιο κόστος με αυτό των φωτοβολταϊκών. Όσον αφορά την αποδοτικότητα, η παραγωγή ηλεκτρισμού εκτιμάται σε 57%, παρόμοια με μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου. 
 
Το βήμα υλοποίησης είναι ιδιαίτερο τολμηρό και καμία εταιρεία δεν το έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα μια τέτοια επένδυση. 
 
Ευελπιστούμε πως κάποια πρωτοπόρα χώρα όπως πιθανών η Κίνα θα επένδυση σε αυτή την πρόταση μιας και Κατά μέσο όρο οι άνθρωποι στην Ευρώπη παράγουν κάθε χρόνο δέκα έως 14 κιλά χρησιμοποιημένων χαρτιών τουαλέτας ανά κεφαλή.  
 
Παρόλα αυτά υπάρχουν πολιτισμικές, κοινωνικές, ψυχολογικές αντιστάσεις. Αν όμως, προχωρήσει αυτή η ιδέα μπορεί να δημιουργήσει ηλεκτρισμό για πάνω από 138 εκατομμύρια νοικοκυριά.